Generelle betingelser

Nyhedsbrev

De kan tilmelde Dem vores nyhedbrev for at modtage invitationer til vinsmagninger, specielle arrangementer og aktuelle menuer.

  • Skriv din email
  • Vælg tilmeld eller afmeld
  • Klik "Udfør"
Email:

RESERVATION & AFBESTILLING:

Reservation:
De modtager en skriftlig bekræftelse på Deres reservation og en skriftlig bekræftelse på Deres bestilling når denne er aftalt. Bestillingen beder vi Dem om at læse igennem og bekræfte skrifteligt eller evt. komme med rettelser.

Afbestilling og reduktion af antal:
Det endelige antal gæster bedes venligst oplyst senest 10 dage før selskabet. Er der afbud fra gæster kan disse meldes indtil 2 dage før selskabet, ellers afregnes fuld pris for tilmeldte antal gæster.
Ved afbestilling er det branchens generelle kotumer fastlagt af Forbrugerrådet der lægges til grund, se herunder.

§1
Den skriftlige bekræftelse bør indeholde nøjagtig oplysning om den aftalte menu og øvrige ydelser samt dato og tidsramme for arrangementet.

Desuden bør arrangementets samlede pris være nøje angivet, herunder f.eks. om vinmenu, vin ad libitum og fri bar er omfattet. Det samme gælder reservationsgebyrets størrelse og depositum. Hvis arrangementet strækker sig ud over almindelig lukketid (kl. 24) eller det aftalte tidsrum, kan virksomheden kræve særskilt betaling for de udgifter, der bliver påført herved.

§2
Afbestilling af et selskabsarrangement på;

  • 12 personer og derover, skal rettidigt ske skriftligt senest fire uger inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement.

  • Under 12 personer skal rettidigt ske skriftligt senest to uger inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement.

§3

Selskabsarrangement - krav på godtgørelse.
Ved afbestilling af hele selskabsarrangementet eller reduktion på mere end 10 pct.

  • Til og med 6 døgn før afvikling af det bestilte arrangement kan hotellet eller restauranten m.v. kræve en godtgørelse, der svarer til 50 pct. af prisen for de afbestilte ydelser.

  • Senere end 6 døgn før afviklingen af det bestilte arrangementet kan hotellet eller restauranten m.v. kræve en godtgørelse, der svarer til 75 pct. af prisen for de afbestilte ydelser.

§4

Hotellet eller restauranten m.v. kan ved forevisning af regning kræve, at gæsten ved rettidig afbestilling betaler for ydelser, der ikke kan afbestilles, f.eks. musik, kontorartikler, apparatur og lignende.

§5

Ved manglende fremmøde (no show) har hotellet eller restauranten m.v. krav på fuld pris for hele arrangementet.

 
 
 
Facebook YouTube Book bordBook bord Take awayTake away